Administració Medicaments

Per poder administrar medicació als/les alumnes, cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti recepta o informe mèdic on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Tant el medicament com el dosificador del mateix l’haurà de portar la família.

  • ampa@escolavallfosca.com
  • @ZerPallarsJussa
  • facebook.com/escolavallfosca
  • Carrer de la Murriera, 5 - La Plana de Mont-rós- Lleida